7 มกราคม 2562 ปภ.ตรังยันมวลน้ำทุ่งสงที่ไหลสู่เมืองตรังควบคุมได้

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_284873/

นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าในขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง ใน จ.นครศรีธรรมราช ได้ไหลมาตามแม่น้ำตรัง ได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.รัษฎา และ อ.ห้วยยอด จากนั้นมวลน้ำดังกล่าวจะไหลมาสู่ตัวเมืองตรัง และ อ.กันตรัง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลต่อไป แต่จากการประเมินปริมาณน้ำในพื้นที่ขณะนี้ไม่มีฝนตกลงเพิ่ม ประกอบกับไม่มีธารน้ำหนุน จึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จะไหลมาสู่ตัวเมืองตรังนั้น คงไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิม คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ในช่วง 1-2 วันนี้ แต่ทั้งนี้ทางกรมชลประทานตรัง ได้ปฏิบัติการขุดเปิดทางผันน้ำได้ทันทีหากเกิดสภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการตัดยอดปริมาณน้ำบางส่วนจากแม่น้ำตรังเข้าสู่คลองผันน้ำของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตรัง ทั้งนี้นายอาชวงศ์ ยังกล่าวต่อว่า จังหวัดตรังถือว่าไม่มีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ปาบึกโดยตรง เนื่องจากมวลน้ำที่หลากท่วมขณะนี้เป็นมวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง ใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี ทำให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมตลอดเวลาเมื่อถึงช่วงฤดูฝน และคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ในช่วง 1-2 วันนี้ สำหรับความเสียหายในภาพรวมขณะนี้ สำหรับพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.รัษฎา และอ.ห้วยยอด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 9 ตำบล 45 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,595 ครัวเรือน 8,419 คน ซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนต่อไป